UFI-code

Wanneer moet je een UFI code aanvragen?

06/11/2023
|
23

De UFI-code, ofwel Unique Formula Identifier, is een belangrijk identificatienummer dat wordt gebruikt voor het labelen van gevaarlijke chemische producten. Het doel van decode is om hulpverleners en consumenten te verzien van cruciale informatie in geval van noodsituaties, zoals vergiftiging of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wanneer moet je eigenlijk een UFI-code aanvragen?

Wat is een UFI-code?

Voordat we dieper ingaan op het aanvraagproces gaan we eerst kijken wat een UFI-code precies is. Een UFI-code is een unieke alfanumerieke code die is gekoppeld aan een specifiek chemisch product. Deze code wordt gegenereerd volgens een vastgestelde formule en moet op het etiket van het product worden vermeld. In geval van nood kan deze code worden gebruikt om gedetailleerde informatie over het product op te vragen, zoals de samenstelling, gevaren en eerste hulpmaatregelen.

Wanneer moet je een UFI-code aanvragen?

Niet alle chemische producten hebben een code nodig. Het aanvragen van een UFI-code is verplicht voor gevaarlijke mengsels die worden verkocht aan het grote publiek. Dit geldt met name voor producten die zijn ingedeeld als gevaarlijk volgens de CLP-verordening (classification, labelling and packaging of chemicals) van de Europese Unie. Hier zijn enkele situaties waarin je een UFI-code moet aanvragen.

Verkoop aan consumenten

Als je chemische producten verkoopt aan consumenten en deze producten gevaarlijke stoffen bevatten, ben je verplicht om een UFI-code aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke schoonmaakmiddelen, verfproducten en pesticiden.

Bij gebruik in professionele omgevingen

Als je gevaarlijke chemische producten levert aan professionele gebruikers, zoals bedrijven en instellingen, kan het zijn dat je ook een code moet aanvragen. Dit hangt af van de aard van het product en de geldende regelgeving.

Ook interessant  Wanneer moet je een architect inhuren?

Mengsels van gevaarlijke stoffen

Als je mengsels produceert of verkoopt die gevaarlijke stoffen bevatten en deze mengsels voldoen aan de criteria voor indeling als gevaarlijk volgens de CLP-verordening, dan moet je een UFI-code aanvragen voor deze mengsels.

Hoe vraag je een UFI-code aan?

Het aanvragen is een gestructureerd proces dat voldoet aan specifieke richtlijnen van de Europese Unie. Er zijn algemene stappen die je moet volgen. Je moet je producten registreren bij het European Chemicals Agency (ECHA), dat verantwoordelijk is voor het beheer van de UFI-database. Nadat je product is geregistreerd, zal het ECHA een UFI-code maken op basis van de verstrekte informatie. De genereerde code moet op het etiket van je producten worden vermeld, samen met andere vereiste informatie zoals productnaam, gevarenpictogrammen en veiligheidsinstructies. Het is belangrijk om de code en andere productinformatie te melden aan nationale gifcentra, zodat hulpverleners snel toegang hebben tot de benodigde gegevens in geval van een noodsituatie. Bron: www.thesdsfactory.com/ufi-format/

Lees in deze blog wanneer je een auto moet huren of wanneer moet je een mondkapje dragen.

Recent

Wanneer moet je een vakantie boeken?

28/11/2023

Wanneer moet je overwegen een verhuisbedrijf in te schakelen?

27/11/2023

Wanneer moet je zonnepanelen vervangen?

23/11/2023

Wanneer moet je verduurzamen?

23/11/2023

Wanneer moet je planten verwijderen of beschermen?

23/11/2023

Meer in deze categorie

vakantie

Wanneer moet je een vakantie boeken?

|
,
mondkapje

Wanneer moet je een mondkapje dragen?

|
merkstrategie bepalen

Wanneer moet je een merkstrategie bepalen?

|
feest

Wanneer moet je een feest geven

|
© Copyright Wanneermoetje 2023

Onderdeel van de BetekenisFabriek

hello world!